Ombudsmanul European sau Mediatorul European

Complain to the Ombudsman

Ombudsmanul sau Mediatorul European este o instituție cu sediul la Strasbourg ce are atribuţia de investigare a plângerilor cetăţenilor unui stat membru al Uniunii, ale celor care au reşedinţa într-unul dintre statele membre şi ale persoanelor juridice cu sediul social în Uniunea Europeană.

Un Ombudsman este o persoană care acționează ca un intermediar de încredere între o organizație aflată într-o anume circumscripţie şi o altă entitate pe care o reprezintă în interesele sale, ca urmare a unei plângeri ce i-a fost adresată. În daneza indigenă, vechiul cuvânt „umbuðsmann”, în esență, înseamnă „reprezentant”. Un ombudsman este un funcționar public, numit de obicei de guvern sau de parlament, care este îndrituit să reprezinte interesele publice prin investigarea și soluționarea plângerilor transmise de cetățeni.

Obudsmanul poate rezolva plângerile primite prin recomandări (obligatorii sau nu) ori prin mediere.

Obiectul plângerii

Întotdeauna trebuie să facă referire la administrarea defectuoasă a activităţii instituţiilor şi organelor Uniunii Europene manifestată prin încălcarea legilor aplicabile, nerespectarea bunei administrări a finanţelor publice sau încălcarea principiilor drepturilor omului.

Exemple:

 • nereguli de ordin administrativ;
 • incorectitudine în soluţionarea problemelor;
 • discriminare;
 • abuz de putere;
 • lipsă de răspuns la cererile avansate;
 • nefurnizarea informaţiilor de interes public;
 • întârzierea nejustificată a răspunsului ori soluţionării cererii.

Cine pot fi pârâţii?

 1. Parlamentul European;
 2. Consiliul Uniunii Europene;
 3. Comisia Europeană;
 4. Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene;
 5. Curtea de Conturi Europeană;
 6. Comitetul Economic şi Social European;
 7. Comitetul Regiunilor Uniunii Europene;
 8. Banca Europeană de Investiţii;
 9. Banca Centrală Europeană;
 10. Oficiul Comunităţilor Europene pentru Selecţia Personalului (EPSO);
 11. Oficiul European Antifraudă (OLAF);
 12. Oficiul European de Poliţie (Europol);
 13. Alt organ al Uniunii Europene (pe care trebuie să-l precizaţi în plângere).

Ombudsmanul nu poate investiga:

 • plângeri împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale din statele membre, nici chiar în cazurile în care plângerile se referă la chestiuni privind legătura acestora cu Uniunea Europeană (ministere, agenţii de stat şi consilii locale etc.).
 • activitatea instanţelor naţionale sau ale ombudsmanilor naţionali. Ombudsmanul European nu este un organ de apel împotriva deciziilor luate de aceste entităţi.
 • plângerile împotriva persoanelor juridice naţionale, entităţilor naţionale fără personalitate juridică sau persoanelor fizice.

Procedura

În urma plângerii primite, Ombudsmanul demarează o anchetă proprie în care are dreptul de a solicita orice informaţie sau documente necesare soluţionării petiţiei. În cazul în care instituţia pârâtă nu va rezolva problema într-un mod satisfăcător, va căuta o soluţie amiabilă în vederea remedierii diferendului dintre părţi.

Obudsmanul devine – oficial – reprezentantul reclamantului, oarecum similar instituţiei Avocatul Poporului din România. Dacă medierea dintre părţi eşuează, Obudsmanul, în scopul soluţionării cauzei, poate avansa propuneri şi recomandări pârâtei.  În cazul în care şi acestea sunt respinse, Obudsmanul va întocmi la final un raport special pe care-l va prezenta Parlamentului European. Raportul va cuprinde recomandări pentru modificarea anumitor prevederi legale sau măsuri necesare pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Reclamantul va fi informat în scris despre modul în care a fost soluţionată plângerea iar rezoluţia va fi publicată integral sau în rezumat pe pagina web a instituţiei fără a menţiona numele reclamantului. În cazul în care autorul plângerii solicită confidenţialitatea, Obudsmanul va publica rezoluţia pe site-ul său dar va elimina toate informaţiile ce ar putea conduce la identificarea reclamantului, situaţie în care publicul nu va avea acces la plângere şi nici la documentele anexate. Identitatea autorului plângerii este confidenţială în toate cazurile.

Obudsmanul nu poate impune sancţiuni celor ce se fac – eventual – vinovaţi.

Cum se pot transmite plângerile?

 • prin poştă, fax sau poştă electronică.

Aici puteţi descărca ghidul procedurii şi formularul tipizat pentru plângeri.

Acordul de Mediere dacă nu va deveni titlu executoriu asemeni hotărârilor arbitrale atunci Medierea va rămâne un eşec!

Medierea nu a reprezentat nimic pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor şi nici nu a preîntâmpinat deschiderea altora noi, declară realist judecătorul Adrian Bordea, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

Acesta a explicat recent la Cluj (n.r. 27 februarie 2015) de ce medierea NU va fi un instrument viabil pentru justiţiabili?  Pentru că Acordul de Mediere, în forma actuală, este un simplu  înscris sub semnătură privată, motiv pentru care nu prezintă nicio atracţie pentru părţile litigiante şi nici nu soluţionează intrinsec problema de fond a acestora! Dacă Acordul de Mediere nu va deveni TITLU EXECUTORIU asemeni HOTĂRÂRILOR ARBITRALE, Medierea va continua să rămână un fiasco.

Medierea n-a însemnat nici 0,2 la sută din litigii, din nefericire. Și tot din nefericire, medierea nu va fi un intrument viabil în România pentru că Acordul de Mediere nu are putere executorie. Noi trebuie să dăm medierii o dublă natură: una referitoare la caracterul contractual – existent astăzi – şi una referitoare la caracterul jurisdicţional. Dacă nu-i oferim caracter jurisdicţional ca şi hotărârii arbitrale, evident că Medierea nu va funcţiona. Pentru că eu (n.r. ca parte litigiantă) mă împac cu dumneavoastră (n.r. cealaltă parte litigiantă), încheiem Acordul (împăcarea), dar dacă nu vreţi să executaţi benevol ceea ce v-aţi înţeles cu mine, eu tot la instanţă trebuie să ajung. Deci nu am rezolvat nimic”, a încheiat scurta sa pledoarie judecătorul Bordea.

În aceeaşi notă pesimistă vorbea la Alba Iulia, într-o conferinţă de presă, judecătorul Marius Tudose, membru CSM. Din punctul dumnealui de vedere, eşecul este singura constantă a Medierii din România!!!

”Da, din punctul meu de vedere, Medierea a fost un eşec, pentru ca din evidenţele pe care noi le deţinem, soluţionarea cauzelor prin aceasta metodă alternativa nu a fost cea aşteptată. Cred că se putea mai mult.”

Da, domnule judecător Tudose, s-ar fi putut face mult mai mult dacă legea medierii ar fi fost de la început funcţională şi atunci cu siguranţă şi-ar fi îndeplinit parte din obiectivele propuse, dar interesele de altă natură au intervenit în mecanismul ei şi au creat nişte pârghii ale corupţiei, distrugând-o complet.

Anul acesta, Medierea românească împlineşte 9 anişori. Nimeni n-a curtat-o pe fătuca noastră frumuşică, vioaie şi timidă. Dimpotrivă, dacă o întâlnea careva din intâmplare, îi rupea o mână, un deget, o ureche, îi smulgea câte un smoc de păr şi-uite-aşa îi dădea de înţeles că trebuie să stea cuminţică  în colţul ei umbros pentru că n-o va remarca nimeni. E prea hâdă şi mai ales inutilă. De vreo 2 anişori a fost total abandonată, ba chiar şi dispreţuită. Acum, cu ocazia alegerilor pentru un nou Consiliu de Mediere, s-a îmbrăcat iar în straie de sărbătoare şi a început să ciripească, poate, poate o va auzi cineva. Bucuria însă se va stinge peste 2-3 săptămâni şi iar va fi gonită în colţul acela umbros, lipsit de perspective.

De aceea cred cu convingere că pentru a schimba sinergia lucrurilor, se impune ACŢIUNE!

Corect puncta domnul judecător Bordea: Acordul de Mediere fără valoare de titlu executoriu va rămâne un fiasco iar Medierea nu va depăşi starea de eşec. Pentru a îndrepta lucrurile construite strâmb, avem nevoie de implicarea tuturor factorilor decizionali dar şi de voinţa legiuitorului. Putem opera chirurgal imaginea Medierii dar numai dacă ni se dau pârghiile legislative necesare, altfel…

Primăvara renaşterii MEDIERII?

Ghiocel-cu-roua

Dacă firavul ghiocel reuşeşte să străpungă zăpada sticloasă pentru a da viaţă primăverii, mediatorii vor reuşi oare să spargă, în aceste alegeri, toate găştile de interese şi să voteze CURAJOS, pentru prima oară în ultimii ani, EXACT AŞA CUM CRED SINCER CĂ LE-AR FI BINE?

Vă doresc tuturor MULTĂ ÎNŢELEPCIUNE.

Contestaţie privitoarela neregulile constatate în derularea procesului alegerilor pentru noul CdM până la data de 18 februarie 2015

Către,

Consiliulde Mediere

str. Piaţa Sf. Ştefan nr.7, sector 2,cod 023998, Bucureşti

Subsemnata Rădulescu Mariana Lăcramioara, domiciliată în Bucureşti (…), mediator-candidat la Alegerile pentru un nou Consiliu de Mediere, formulez următoarea

C O NT E S T A Ţ I E

privitoarela neregulile constatate în derularea procesului alegerilor până la data de 18 februarie 2015, după cum urmează:

1. În şedinţa extraordinară a CdM-ului din 21 ianuarie 2015 în care se ia act de publicarea Deciziei nr.713 din 04 decembrie 2014 pe site-ul Curţii Consituţionale a României (publicată în Monitorul Oficial pe 23 ianuarie 2015) şi se dizolvă Consiliul de Mediere, domnul Dorin Valeriu Bădulescu, fost preşedinte CdM, în calitatea sa de ordonator decredite, este desemnat  să asigure conducerea instituţiei pe perioada alegerilor până la predarea gestiunii noului CdM.

În această calitate, dl. Bădulescu semnează pentru legalitate toate actele încheiate cu ocazia alegerilor DEŞI ÎN ACELAŞI TIMP ARE INCLUSIV CALITATEADE CANDIDAT PENTRU UN NOU LOC ÎN CDM!!!

Astfel, dumnealui semnează şi aprobă constituirea comisiilor electorale, respectiv:

a) Comisia Electorala;

b) Comisia de Monitorizare aalegerilor;

c) Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor;

d) Comisia de Validare Voturi.

Or, în conformitate cu Hotararea 52/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si  functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16 ianuarie 2015, dl. Bădulescu Dorin Valeriu încalcă prevederile art. 10, art.15 şi art.20 privitoare la incompatibilitatea existentă între calitatea de membru al vreunei comisii cu cea de conducător interimar al Consiliului de Mediere!

Având în vedere că dl.Bădulescu Dorin Valeriu, în calitate de candidat în alegeri se află în incompatibilitate cu orice altă calitate interimară deţinută în perioada alegerilor şi până la intrarea în exerciţiu a Noului Consiliu de Mediere, solicit înlocuirea sa ori din calitatea de conducător interimar al instituţiei ori din cea de candidat pentru a nu genera ulterior motive de contestare şi anulare a alegerilor. Domnul Bădulescu, dacă la momentul şedinţei extraordinare din 21 ianuarie 2015 cunoştea intenţia sa de a candida, trebuia să anunţe colegii şi să refuze funcţia interimară de conducător al instituţiei.

2. Doamna Munteanu Nicoleta, mediator-candidat în alegerile din 2015,a fost condamnată definitiv la 1 (un) an închisoare cu suspendare în dosarul nr.6857/2/2013 soluţionat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe data de 16 februarie 2015, după cum urmează:

 • Complet de judecată: Completul nr. 6 AP
 • Numărul documentului de soluţionare: 50/2015
 • Data documentului de soluţionare: 16.02.2015
 • Tipul documentului de soluţionare: Hotarâre
 • Soluţie: Admis apel
 • Detalii soluţie: Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei penale nr.200/F din 24 aprilie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, privind pe inculpaţii Borza Remus-Adrian şi Munteanu Nicoleta. Desfiinţează hotărârea atacată şi, în rejudecare: I.În baza art.2531 din Codul penal anterior cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Borza Remus-Adrian la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese (34 acte materiale). În baza art.71 din Codul penal anterior interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.2 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din Codul penal anterior, ca pedeapsă accesorie. În baza art.81 din Codul penal anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani. În baza art.359 din Codul de procedură penală anterior, atrage atenţia inculpatului Borza Remus Adrian asupra dispoziţiilor art.83 din Codul penal. În baza art.71 alin.5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. II.În baza art.2531 din Codul penal anterior cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal, condamnă pe inculpata Munteanu Nicoleta, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese (34 acte materiale). În baza art.71 din Codul penal anterior interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.2 lit.a teza a II-a, lit.b şi lit.c din Codul penal anterior, ca pedeapsă accesorie. În baza art.81 din Codul penal anterior dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani. În baza art.359 din Codul de procedură penală anterior, atrage atenţia inculpatei Munteanu Nicoleta asupra dispoziţiilor art.83 din Codul penal. În baza art.71 alin.5 din Codul penal anterior, pe durata suspendării executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Obligă intimaţii inculpaţi la plata sumelor de câte 750 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi la instanţa de fond. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru intimaţii inculpaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi în apel, în sumă de câte 75 lei, se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16 februarie 2015.

În condiţiile în care mediatorul a fost obligat să depună la dosarul de candidatură inclusiv cazierul judiciar iar în conformitate cu prev. art.8alin.(13) din Legea 290/2004 modif. a cazierului judiciar se înscriu inclusiv date privitoare la numărul şi data punerii în mişcare a acţiunii penale,sentinţa penală, decizia penală, scoaterea de sub urmărire penală şi dosarul penal aflat pe rolul instanţei, cum a fost posibil să fie admisă candidatura doamnei Munteanu Nicoleta?

Faptul că aţi tolerat datele înscrise în cazierul judiciar al unui candidat este foarte grav şi implică consecinţe dezastruoase mai ales în situaţia în care acesta ar fi câştigat un loc în noul Consiliu de Mediere. Imaginea instituţiei noastre ar fi fost pătată iremediabil chiar de la începutul noului mandat al Consiliului!

Invederez totodată că d-na Munteanu Nicoleta nu mai poate avea nici măcar calitatea de mediator întrucât la art. 7 lit.”e” din Legea192/2006 modif. una dintre condiţiile imperative pentru exercitarea profesiei de mediator este cea referitoare la o bună reputaţie şi de a nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei!!!

Totodată, în Comisia de monitorizare a alegerilor, doamna Munteanu Corina, sora doamnei Munteanu Nicoleta, deţine funcţia de Preşedinte!!! Chiar dacă sora dumneaei n-ar fi avut nicio problemă cu justiţia, simplul fapt că o rudă de-a domniei sale se afla în competiţie pentru un loc în Consiliul de mediere naşte conflictul de interese iar cei indrituiţi cu verificarea validităţii şi compatibilităţii membrilor aveau obligaţia să constate incompatibilitatea înainte de a se face publică componenţa comisiilor!!!

Faţă de cele prezentate, solicit revocarea d-nei Munteanu Corina din funcţia de preşedinte a Comisiei de monitorizare a alegerilor şi înlocuirea acesteia cu un membru supleant.

În cazul în care în comisiile electorale există şi alte persoane aflate în incompatibilitate (grad de rudenie cu mediatorii-candidaţi sau sunt angajaţi ai Serviciului Tehnic în CdM), sunteţi obligaţi să le revocaţi din funcţii.

Aspectele susmenţionate prezintă grave încălcări ale propriilor dvs. acte normative privitoare la organizarea alegerilor şi pot genera contestaţii ulterioare ce ar putea avea ca efect anularea alegerilor!!!!

Pe cale de consecinţă, solicit persoanelor îndrituite să dispună imediat măsurile ce se impun în vederea reglementării situaţiilor descrise în prezenta astfel încât alegerile să se desfăşoare sub imperiul legalităţii iar noul Consiliu de Mediere să-şi înceapă mandatul curat şi fără suspiciuni.

Prezenta Contestaţie a fost transmisă prin poşta electronică (e-mail secretariat@cmediere.ro) astăzi 18 februarie 2015, ora 11.50.

Mediator- candidat,

Mariana Lăcrămioara Rădulescu

Fii tu schimbarea pe care vrei s-o faci în Mediere!

Fii tu schimbarea pe care vrei s-o faci in Mediere

Dragi colegi,

Încep cu îndemnul: Fii tu schimbarea pe care vrei s-o faci în Mediere!.

Cui mă adresez?

Ştiu că sunt prea puţin cunoscută şi mai ştiu că mă voi adresa unei mici părţi a mediatorilor, mai precis celor care vor să se scuture de lanţurile sclaviei, celor care vor să profeseze onest şi celor care vor să nu le mai fie ruşine atunci când se recomandă „Mediator”. Candidez pentru acei puţini colegi care-mi seamănă. Candidez  pentru cei  care trăiesc aceleaşi drame ca şi mine, pentru cei care au cheltuit 6.000 lei pe cursurile de iniţiere + autorizare şi alte sume uriaşe pentru a-şi deschide birouri ca ulterior să le închidă pentru că luni de zile nu le-a deschis uşa niciun client, pentru cei care n-au câştigat nici 1.000 de lei de când profesează dar sunt obligaţi anual să participe la cursuri de formare continuă de mii de lei şi să plătească taxe la asociaţii pentru că altfel sunt excluşi din profesie (!?!) şi nu în ultimul rând pentru cei care vor să aibă satisfacţia muncii şi profesiei lor.

Ce am încercat să schimb până acum şi n-am reuşit?

 1. Am început să lucrez la un proiect al Legii medierii aşa cum este ea reglementată în diverse state ale lumii. Nimeni nu ştia ce anume cuprindea concret acel proiect dar s-a împrăştiat imediat zvonul care a fost urmat de un atac josnic la persoana mea din partea celor care câştigă de la şi prin mediatori DAR NU DIN MEDIERI! Am abandonat proiectul pentru că atunci a fost prima oară când am constatat pe propria piele că majoritatea mediatorilor NU doresc schimbarea!!!!
 1. În primăvara lui 2014, am participat la o şedinţă a Consiliului de Mediere unde am solicitat un minim sprijin financiar pentru a începe o campanie de promovare a medierii pe televiziuni, radio şi presă. Un reprezentant al actualului Consiliu a respins cu înverşunare propunerea, apreciind în schimb că nu s-ar opune dacă m-aş descurca GRATUIT în această problemă!!! Surprinzător a fost să constat, pentru a doua oară, că majoritatea colegilor prezenţi în sală au pactizat cu reprezentantul CdM-ului!!! Recunosc că refuzul de a fi sprijinită de CdM nu m-a oprit din iniţiativă, astfel că am încercat să găsesc soluţii … gratuite. Am studiat legislaţia şi am ajuns chiar să apelez la Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru a afla dacă ne încadrăm în gratuitate pentru spoturi publicitare. Răspunsul primit de la Preşedinta CNA – d-na Laura Georgescu – mi-a confirmat presupunerea. Am căutat relaţii în media, chiar şi asociaţii care să mă ajute pentru că trebuia să fiu reprezentantul unei insituţii sau al unui ONG altfel n-aş fi putut beneficia de respectivele prevederi legale. Până şi aici am întâmpinat probleme. Cu greu am găsit o asociaţie care a fost de acord să-mi dea o delegaţie în acest sens. Începusem să caut oameni de legătură. Am găsit câţiva care mi-au întins o mână de ajutor doar că … într-o zi, aflu cu stupoare că acelaşi CdM a hotărât să ofere 26.000 euro (informaţie pe surse) unei ANUME ASOCIAŢII tot pentru … promovare, motivând că aceasta ar mai beneficiat anterior de fonduri din partea lor iar campaniile desfăşurate până la acel moment s-au dovedit a fi de mare succes!!!! Eu, spre „ruşinea” mea, n-am văzut nicăieri vreun spot de promovarea medierii de către acea asociaţie, n-am simţit practic efectele ei, aşa că nu mi-a rămas să concluzionez decât că banii se împart cui trebuie şi eficienţa proiectelor desfăşurate nu interesează pe nimeni! Ceea ce contează este EXCLUSIV CINE ÎNCASEAZĂ BANII! Evident că după această „palmă” primită peste obraz, am abandonat proiectul. Eforturile mele aveau să aducă un beneficiu tuturor mediatorilor dar atunci când CdM-ul doreşte muncă gratuită pentru rezultate efective în schimb plăteşte NIMICUL cu sume enorme, am concluzionat pentru a treia oara că DIN VÂRFURI NU SE DOREŞTE EFICIENTIZAREA MEDIERII! Un adevăr există în toate: mediatorii sunt necesari numai pentru a fi exploataţi la maximum!!!

Ce vreau să schimb în mediere?

1. O LEGE NOUĂ A MEDIERII – este imperativ necesar un nou act normativ favorabil mediatorilor şi atractiv pentru justiţiabili. Redau mai jos câteva elementele de interes:

 • Obligativitatea Medierii pe anumite domenii prevăzute expres în lege;
 • Acordul de Mediere să aibă valoare de titlu executoriu;
 • Obligarea părţilor aflate în dispută de a participa la Mediere, sub clauza opt-out;
 • Sancţionarea pecuniară de către instanţa de judecată pentru refuzul nejustificat al părţilor de a participa la mediere, în anumite condiţii prevăzute de lege;
 • Introducerea disciplinei „Mediere” în programa universitară simultan cu desfiinţarea şcolilor de formare în domeniu, formatorii actuali neavând abilităţile necesare perfecţionării altor persoane, nefiind nici măcar absolvenţi ai unor cursuri de pedagogie sau specializări în cursurile pe care le predau altora!
 • Comunicarea către toate instanţele a tablourilor de mediatori autorizaţi pe raza acestora, în scopul alegerii sau desemnării mediatorilor;
 • În cauzele penale supuse medierii conform legii, mediatorii desemnaţi din oficiu de către instanţe sau organele de cercetare să fie plătiţi de stat;
 • Înfiinţarea Colegiilor de Mediatori în fiecare judeţ al ţării.

2. Transparenţă totală în deciziile Consiliului deMediere.

3. Membrii CdM, salarizaţi fiind, au obligaţia de presta 5 zile pe săptămână şi de a folosi eficient timpul de lucru. Ei sunt plătiţi şi din taxele mediatorilor, astfel încât implicarea efectivă şi responsabilitatea fiecăruia ar trebui să primeze: au fost aleşi pentru a apăra interesele şi a soluţiona cu celeritate problemele mediatorilor şi nu pentru a-şi satisface interesele personale şi de grup.

4. Încheierea protocoalelor de colaborare cu diverse instituţii ale statului în vederea asigurării şi dezvoltării medierii în sectoarele de activitate în care aceasta poate fi o alternativă viabilă de soluţionare a disputelor.

5. Eliminarea obligativităţii de a fi membru într-o asociaţie profesională (interpretare abuzivă şi complet neconstituţională!).

6. Elaborarea Statutului Profesiei de Mediator, Codului Deontologic al Mediatorilor şi Regulamentul de Ordine şi Funcţionare al CdM în concordanţă cu legea şi Constituţia României.

7. Reanalizarea taxelor , în prezent fiind nejustificat de mari.

8. Eliberarea tuturor certificatelor de calificareîn profesia de mediator în cel mai scurt timp (singurele documente care atestă calitatea de mediator pe plan intern şi internaţional, fiind asimilate diplomelor de licenţă!).

9. Promovarea medierii în mass-media (televiziune şi presă scrisă) prin spoturi publicitare şi mesaje scurte de impact.

10. Elaborarea documentelor model utilizate în procedura medierii (contract de mediere,invitaţia părţilor, Acord de Mediere, Proces-Verbal etc.).

11. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi inter-relaţionare eficientă între mediatori, instanţe(spaţii puse la dispoziţie mediatorilor, similare cu cele ale avocaţilor), parchete, notariate etc.

12. Mediatorii trebuie să-şi exercite personal dreptul de vot.

13. Mediatorii au libertatea de a dezbate, în cadru organizat, propuneri de modificare, completare sau anulare privitoare la legea medierii sau a procedurilor interne precum şi a problemelor practice cu care se confruntă.

14. Prezentarea publică a Bugetului precum şi modul în care au fost cheltuite resursele financiare în prima lună a anului nou pentru anul anterior.

15. Descărcarea de gestiune a foştilor membri ai Consiliului de Mediere întrucât angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate conform legii şi regulamentului de organizare şi funcţionare incumbă răspunderea solidară a acestora. Descărcarea de gestiune este singurul mijloc de a determina – dacă e cazul – modul de lucru deficitar sau fraudulos al foştilor membri ai CdM. Pentru imparţialitate, Raportul ar trebui întocmit de un auditor independent.

16. Desfiinţarea tuturor comisiilor înfiinţate pe lângă CdM şi, atunci când situaţia o impune, constituirea de comisii speciale înfiinţate în scopul îndeplinirii unui obiectiv concret. Acestea vor funcţiona pe o perioadă determinată.  Membrii comisiilor speciale vor fi selectaţi dintre mediatorii aplicanţi funcţie de competenţele necesare în vederea îndeplinirii obiectivului propus şi vor fi retribuiţi conform Codului Muncii. Aplicaţia va fi deschisă mediatorilor din întreaga ţară. Anunţurile referitoare la înfiinţarea comisiilor speciale vor fi publice iar obiectivele stabilite NU pot substitui atribuţiile membrilor Consiliului de Mediere.

17. Depunerea declaraţiilor de avere şi de interese ale membrilor titulari şi supleanţi ai noului Consiliu de Mediere.

18. Stabilirea unui program de audienţe pentru membrii Consiliului de Mediere.

19. Desemnarea unei persoane angajate de CdM, cu contract individual de muncă, pentru informare şi relaţii publice precum şi a purtătorului de cuvânt al instituţiei.

20. Informări publice privitoare la activitatea CdM oridecâteori există elemente noi.

21. Divergenţele dintre mediatori şi Consiliul de Mediere se vor soluţiona mai întâi pe calea medierii şi numai în cazul în care părţile nu vor ajunge la un acord se vor adresa instanţei de judecată. Noi suntem primii din România care trebuie să demonstrăm cetăţenilor că MEDIEREA ESTE SOLUŢIA PRIMARĂ ŞI VIABILĂ ÎN REZOLVAREA CONFLICTELOR!

Evident că cele susmenţionate sunt doar o parte din problemele ce necesită rezolvare urgentă iar pentru materializarea lor  avem nevoie de UNITATE şi mai ales trebuie să înţelegem dimensiunea reală a modului în care medierea poate deveni eficientă.

Calitatea serviciilor are la baza eficienţa tuturor proceselor din interiorul profesiei precum şi transparenţa fluxului informaţional. Întrucat aceste procese sunt dirijate de oameni, succesul depinde în principal de angajamentul şi de responsabilitatea fiecăruia. Ceea ce conteaza în final este valoarea adăugată pentru client care se naşte din eficientizarea resurselor umane.

Dosarul 698/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti

Părţi: Rădulescu Mariana Lăcrămioara vs Consiliul de Mediere

N-aş fi vrut să fac public ultimul meu demers dar sunt nevoită pentru a preîntâmpina ulterioarele atacuri la persoană. Astfel, anunţ colegii că am calitatea de reclamant într-o acţiune împotriva CdM-ului, înregistrata pe 12 ianuarie 2015, în care am ridicat 3 excepţii de neconstituţionalitate privitoare la condiţionarea profesării ca mediator de calitatea de membru într-o asociaţie profesională a mediatorilor precum şi condiţionarea rămânerii în profesie de obligativitatea formării continue!

Dacă n-am reuşit să rezolv nimic pe plan intern şi nici n-am avut parte de vreo deschidere spre reformare şi modernizare din partea actualului Consiliu, ca ultimă soluţie am apelat la justiţie. Poate că ceea ce CdM n-a vrut să îndrepte ba chiar s-a dedat la nenumărate abuzuri, inclusiv la a interpreta complet eronat însăşi Legea Medierii deşi vocile noastre strigă continuu nemulţumirile atât în spaţiul virtual cât şi în cel real, vreau să cred că Justiţia va fi singura care va pune capăt tuturor nedreptăţilor şi va soluţiona favorabil cauza.

N-ar fi exclus ca din aceste motive candidatura mea să fie respinsă!!! Dacă se va ajunge şi în acest punct, va trebui să apelez din nou la ajutorul justiţiei.

Dragi colegi, în încheiere vă recomand să analizaţi foarte serios fiecare candidatură şi să alegeţi raţional NU emoţional. De asemenea, să nu uitaţi că un singur om, indiferent cât de capabil şi onest ar fi, NU poate schimba  totul dar un singur om poate începe o schimbare. Avem nevoie DE O ECHIPĂ PROFESIONISTĂ, DEDICATĂ ŞI PREGĂTITĂ DE MUNCĂ ASIDUĂ. SUNT FOARTE MULTE LUCRURI DE SCHIMBAT, ÎNCEPÂND CU LEGEA ŞI TERMINÂND CU IMAGINEA PROFESIEI! Acum avem o ŞANSĂ. SĂ N-O RATĂM! Haideţi să ne demonstrăm mai întâi nouă înşine că suntem responsabili şi înţelepţi.

Mult succes tuturor candidaţilor.

Cu respect şi încredere în viitor,

Mediator-Jurist Lăcrămioara Rădulescu

La Mulţi Ani!

Vă doresc tuturor un an plin de realizări, norocul să vă stea pavăză în clipa în care veţi deschide un nou capitol al vieţii dvs. iar drumul să vă fie încărcat de lumină şi bucurie.

Cu simpatie,

Lăcrămioara RădulescuLa Multi Ani

Decizie CCR: Prelungirea mandatelor în exerciţiu ale membrilor Consiliului de Mediere este NECONSTITUŢIONALĂ!

În ziua de 4 decembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art.III din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.III din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, conform cărora „Dispoziţiile art.17 alin.(4) şi ale art.18 alin.(1) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se aplică şi mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt neconstituţionale, întrucât încalcă dispoziţiile art.15 alin.(2) din Legea fundamentală care consacră principiul neretroactivităţii legii civile.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Argumentațiile reținute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate, pe larg, în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.